Slægtshistorier

Billeder af mine aner

Følgende historier kan ikke læses ud af slægtsforskningen eller papirerne, men er overleveret i familien og hermed forsøgt bevaret for eftertiden.

Klik på billederne med musen for at se dem i en bedre opløsning - brug browserens tilbage-knap for at komme til denne side igen.

Tip-tip-generationen

Niels Peder Larsen

Min tip-tip-oldefar. Han var rebslager og i en periode sognefoged i Troense. Han havde værksted i Grønnegade 23 - Huset eksisterer endnu. Værkstedet er senere flyttet og genopført ved Tåsinge museum, overfor Bregninge Kirke. I værkstedet hænger desuden et Billede af Sigrid Piil på besøg hos N.P.Larsens barnebarn Hansigne Nielsen.

Det har været en ære, at være faldet efter rebslageren i Grønnegade.

Jensigne Jensen Jakobsen.

Min tip-tip-oldemor. Gift med N.P.Larsen. Sammen fik de tre børn:

Der findes blandt slægtspapirerne et sirligt udformet kærestebrev, skrevet til Jensigne Jensen.

Tip-generationen

Anders Piil

Min tipoldefar. Dette billede er med stor sandsynlighed Anders Piil. Det er taget i Falmouth, hvor det med sikkerhed vides Anders Piil har været. Et af brevene til Jens Piil, er fra Falmouth. Anders Piil boede i Grønnegade 12, Troense. Huset var fæstehus under Valdemar Slot. Jens Piil købte senere huset fri af fæstemålet til sin mor, Marie Nielsen

Marie Piil, f. Nielsen

Min Tipoldemor. Datter af Rebslageren N.P.Larsen og Jensigne Larsen. Gift med Anders Piil

Olde-forældre

Jens Piil

Blev slagteridirektør på Ringsteds andelssvineslagteri som 23-årig i 1896. Inden ansættelsen, diskuterede Bestyrelsesformanden sagen med sin kone. Han mente at Piil var lige lovlig ung, men alderen til trods, havde han åbenbart gjort et godt indtryk på bestyrelsesformandens kone, der svarede: "at det skulle nok rette sig - med tiden". Og så blev han ansat.

Bedsteforældres generation

Robert Piil

Min farfar, efter hvem jeg er opkaldt. Billedet er taget omkring 1920.

Ellen Kirstine Piil, f. Nielsen

Min farmor. Hun er datter af Niels Nielsen fra Ejlekærgaard. Ejlekærgård er slægtsgård, og der er udarbejdet slægtsmateriale omkring den del af slægten. Gårdens nuværedende ejer, er 7. generation på gården. Der er bevaret en sjov historie fra Niels Nielsen. Han og hans bror, havde siddet på deres farmors skød som børn i slutningen af det 19. århundrede. Hun havde fortalt dem at de i hvert fald ikke ville opleve lige så store omvæltninger i deres tid, som hun havde oplevet i hendes. Niels Nielsen har siden sagt han kunne komme i tanke om to store omvæltninger for hans farmor. Den ene var at man nu kunne tage toget til København, og således tage til byen og komme tilbage samme dag. Den anden var, at den såkaldt "stive" vogn, havde fået fjedre.

Sigrid Jørlund, f. Piil

Den ældste af min farfars søskende. Sigrid har æren for at disse billeder er bevaret. Det er også hende der har givet mig interessen for mine aner. Jeg kan huske hun fortalte en masse historier om familien fra Troense. Desværre kan jeg ikke rigtigt huske detaljerne, og min far og onkel er ikke til megen hjælp der.

Svend Piil

En anden af min farfars søskende. Han døde ung (ca. 25) i 1925 ved en motorcykelulykke. Min onkel er opkaldt efter Svend. Jeg kan huske min farmor og farfars bekymring da jeg fik knallert endnu. Dengang kunne jeg ikke forstå det, nu kender jeg så baggrunden.

Bygninger etc.

Skonnertbriggen "Thetis af Troense"

Skibet er bygget på C. Julius Jensens skibsværft i Bregninge skov. Det ejedes af et partsrederi med bl.a. Anders Piil og C.J.Jensen. Kaptajn på skibet var i en periode Anders Piil.

Valdemarsgade i Ringsted

Jens Piil byggede dette hus, da han kom til Ringsted som slagteridirektør i 1896, Så vidt vides står den endnu. Jeg har tegningerne til huset, samt kontrokten med murermesteren.

I forgrunden ses Sigrid og Svend (muligvis Robert). På altanen ses Katinka med Annie.

Valid XHTML 1.0!